COURBOIN GERECHTSDEURWAARDER

Wij, Gerechtsdeurwaarders Georges en Dominique Courboin willen u hier, op onze vernieuwde website, bedanken voor uw virtueel bezoek en verwelkomen u graag offline op het Antwerpse Zuid. Ons kantoor “Colex” is gelegen in de Jonghelinckstraat 20 /1301, vlakbij het nieuwe Justitiepaleis.

WETBOEK

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen zijn alleen de Gerechtsdeurwaarders bevoegd tot het opstellen en betekenen van alle exploten en tot het tenuitvoerleggen van alle gerechtelijke beslissingen, akten of titels in uitvoerbare vorm. Zij kunnen aangesteld worden om vaststellingen te doen van zuiver materiele feiten, zonder enig advies uit te brengen met betrekking tot de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien; zij kunnen ook op verzoek van particulieren tot die vastelling overgaan. Zij doen ook vaststellingen die tot de wettelijke uitoefening van hun ambt behoren.

ONZE DIENSTEN

Onze taak omvat véél meer dan alleen wanbetalers ervan te overtuigen te betalen. Daar begint het pas! Het oplossen en voorkomen van betalingsconflicten verdient vooreerst onze aandacht. Niet enkel advocaten en bedrijven kunnen bij ons terecht, ook particulieren begeleiden wij graag met advies. Flexibiliteit is onze grootste troef. We proberen elke dag opnieuw zo snel mogelijk werk te maken van uw dossiers, zonder de menselijke kant van ons beroep uit het oog te verliezen. Een beknopt overzicht van onze dienstverlening vind je hieronder.

 

VASTSTELLINGEN
De gerechtsdeurwaarder is door de wetgever gemachtigd om op vraag van een advocaat, een onderneming of een particulier een proces-verbaal van vaststelling op te stellen van zuiver materiële (zintuiglijk waarneembare) feiten.
De vaststelling beperkt zich louter tot een omschrijving van de bestaande situatie. Vaak aangevuld door een fotoreportage, ter ondersteuning van het proces-verbaal. Mogelijke voorbeelden van vaststellingen (niet limitatief): De onvolledige of foutieve uitvoering van (bouw)werken; De inventaris van inboedels (ingevolge scheiding of erfenis); De inhoud van SMS/WhatsApp berichten, website of e-mail; Geluidsoverlast; Correcte gang van zaken tijdens een spelprogramma of tombola;

 

BEMIDDELINGEN

INVORDEREN VAN VONNISSEN EN ONDERHOUDSGELDEN

ORGANISEREN VAN OPENBARE VEILINGEN