Welkom bij Colex BVBA

Moderne en accurate behandeling van al uw opdrachten

Ons kantoor is bevoegd tot het opstellen en betekenen van alle exploten en tot het tenuitvoerleggen van alle gerechtelijke beslissingen, akten of titels in uitvoerbare vorm.

"De Roode Pelikaan"

Ons kantoor is gevestigd in de voormalige koffiebranderij "De Roode Pelikaan", gelegen te Antwerpen-Zuid vlakbij het nieuwe gerechtsgebouw. Vlot bereikbaar met auto of openbaar vervoer.

Gekwalificeerd personeel

Wij zijn het hele jaar door open en bieden u met ons gekwalificeerd personeel een snelle en accurate service.

Welkom bij COLEX (Gerechtsdeurwaarderskantoor)

U kan bij ons terecht voor al uw opdrachten in gans het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (klik hier voor overzicht). Opdrachten buiten het arrondissement Antwerpen worden doorgezonden naar de territoriaal bevoegde Gerechtsdeurwaarder. De taken van de Gerechtsdeurwaarder zijn omschreven in artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek:

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen zijn alleen de Gerechtsdeurwaarders bevoegd tot het opstellen en betekenen van alle exploten en tot het tenuitvoerleggen van alle gerechtelijke beslissingen, akten of titels in uitvoerbare vorm.

Zij kunnen aangesteld worden om vaststellingen te doen van zuiver materiele feiten, zonder enig advies uit te brengen met betrekking tot de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien; zij kunnen ook op verzoek van particulieren tot die vastelling overgaan. Zij doen ook vaststellingen die tot de wettelijke uitoefening van hun ambt behoren.

gerechtsdeurwaarder-courboin-huissier-de-justice-logo.png

Zij kunnen ter griffie de uitgiften, afschriften en uittreksels van alle processtukken lichten en de verzoekschriften indienen die zij krachtens de wet kunnen ondertekenen; zij kunnen tevens, op verzoek van de advocaten van de partijen, alle andere verzoekschriften ter griffie neerleggen.
Zij kunnen de afschriften en vertalingen van documenten in hun bezit voor eensluitend tekenen en kunnen uittreksels opstellen van alle akten van hun ambt. De Gerechtsdeurwaarders verrichten, evenals de notarissen, de schattingen en openbare verkopeningen van meubelen en roerende goederen, met inachtneming van de ter zake geldende wetten en verorderingen.

De raad van de arrondissementskamer stel de rol vast van de Gerechtsdeurwaarders die belast zijn met de betekening van de akten in strafzaken.